Dohoda o vstupu do skupinového koučinku, jeho rámci a pravidlech

 

Rozhodli jste se pro skupinový koučink. Abychom dodrželi organizační záležitosti, dovoluji si Vám předložit tento text, který obsahuje základní rámec a pravidla pro kouče i klienta. Věnujte, prosím, čas na pročtení této dohody o spolupráci, abyste získal/a z našeho vzájemného vztahu co nejvíce, a předešli jsme případným budoucím nedorozuměním.

Kouč

Mgr. Lucie Šustková, Ph.D., MBA
sustkova.poradce@gmail.com
+420 773 075 152
www.luciesustkova.cz

Kontaktování

Pro kontaktování využívejte SMS, e-mail nebo zprávy přes sociální sítě (Facebook či Instagram). Na telefonáty nemusím mít vždy potřebný prostor z důvodu probíhajících konzultací. Na textové zprávy odpovídám v době, kdy se jim mohu plně věnovat.

Metoda

Pro skupinový koučink využívám strukturovaný rozhovor. Absolvovala jsem akreditovaný koučovací výcvik. V průběhu práce se dozvíte více. Pokud by Vám v mém postupu nebylo cokoliv jasné, ráda Vám vysvětlím, co dělám a proč.

Pravidla koučovací spolupráce

 • Na základě této dohody se dobrovolně a na vlastní žádost účastníte skupinového koučinku se mnou jako koučem.
 • Skupinový koučink se rozvíjí na základě tématu, které vyhlašuje kouč.
 • Je důležité, abyste jako klient vzal/a na vědomí, že lze dosáhnout jen takového cíle, jaké umožní Vaše úsilí vynaložené během skupinového sezení a po něm.
 • Informace sdělené v průběhu sezení jsou důvěrné v rámci skupiny. Jako kouč se zavazuji k mlčenlivosti, která je omezena pouze zákonnými normami.

Pravidla plateb za skupinový koučink

 • Veškeré platby probíhají prostřednictvím e-shopu na webových stránkách akce. Pokud klient z nějakého důvodu nemůže použít e-shop, lze platbu provést na základě e-mailem zaslaných faktur.
 • V obou případech je splatnost faktury vždy stanovena minimálně na 2 pracovní dny před termínem sezení.
 • V případě, že faktura není uhrazena do stanovené splatnosti, rezervace termínu je stornována.
 • Každé skupinové sezení je kapacitně omezeno.

 Pravidla pro pozdní účast

 • V případě, že jako klient dorazíte na sezení později, uplynulý čas Vám bude započítán do standardní délky sezení (60–90 minut).

Pravidla zrušení sezení

V případě, že se nemůžete zúčastnit domluveného skupinového sezení, prosím Vás o dodržení následujících pravidel:

 • Oznámení o neúčasti je možné telefonicky (SMS) nebo e-mailem, minimálně 24 hodin před sezením. Při splnění této podmínky je možné s danou platbou zacházet takto:
  • Vzájemná dohoda o náhradním termínu od původního zrušeného termínu. Takto Vám nevznikají žádné dodatečné náklady.
  • Podání žádosti o vrácení platby – storno faktura.
 • V případě, že se z domluveného sezení neomluvíte více jak 24 hodin předem, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny za sezení.

Zodpovědnost

Klient je vždy zcela zodpovědný za svá rozhodnutí. Koučování probíhá v souladu s klíčovými  profesionálními kompetencemi podle ICF (International Coach Federation) a kouč se zavazuje dodržovat Etický kodex ICF včetně zásady absolutní důvěrnosti řešených témat.

Ujednání o beztrestnosti

Jako klient si uvědomujete, že koučovací sezení může být osobně, emocionálně i psychicky náročné. Může v krajních případech u klienta vzniknout stres, frustrace nebo duševní rozrušení. Nastane-li taková situace, souhlasíte, že za takovou situaci nemá kouč zodpovědnost a to ani v případě, vznikne-li Vám osobně nebo Vaší blízké osobě ztráta resp. jiné výdaje.

Kontraindikace

Koučování není vhodné pro osoby, které jsou léčeny medikamenty pro duševní poruchu.

Jurisdikce

V případě neshody nebo rozepře mezi stranami souhlasíte, že případný spor se bude řešit právní cestou dle platných zákonů ČR.

Bonus pro klienty

Chcete-li se podělit o dosažený úspěch, vítězství nebo nadšení po sezení, je Vám kouč bezplatně k dispozici na e-mailu nebo prostřednictvím zpráv přes sociální sítě.

Souhlas se zněním dohody o koučování

Zaplacením služby potvrzuji, že rozumím a souhlasím s výše uvedenými podmínkami dohody.