GDPR

Ochrana osobních údajů

 

Děkuji za Váš zájem využít mých služeb nebo za návštěvu na mých webových stránkách. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se u mě cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel.

Kdo je správce

Lucie Šustková, IČO: 17559014, sídlem: Palkovice 418, 739 41

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. 

Právo na informace

Na požádání Vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by byly zaznamenány nesprávné nebo neaktuální informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na e-mail sustkova.poradce@gmail.com, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo při realizaci smlouvy. 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které jako správce nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit možná ještě lépe než já sama a na dané zpracování se specializují. Jsou to: poskytovatel IT služeb a hostingu, provozovatel platformy pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu. Provozovatel platformy pro online komunikaci (Zoom, Teams, Google Meet, Skype, WhatsApp). Provozovatel fakturačního systému Vyfakturuj a Woocommerce, či poskytovatel účetních služeb. Pro další komunikaci pak Facebook, Instagram a Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Bezpečnost

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, abych chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám Vaše osobní údaje pro účely zákaznické administrativy, obchodních sdělení a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. To vše prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Pokud mám Vaše osobní údaje k dispozici, budu Vám zasílat informace o připravovaných akcích, nabídce mých produktů a služeb, případně zjišťovat Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Webová stránka správce používá cookies. Jsou to malé soubory, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Já, Lucie Šustková, IČO 17559014, sídlem Palkovice 418, 739 41, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávkách, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.