GDPR

GDPR – Ochrana osobních údajů

 

Děkuji za Váš zájem využít mých služeb nebo za návštěvu na mých webových stránkách. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se u mě cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by byly zaznamenány nesprávné nebo neaktuální informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na e-mail sustkova.poradce@gmail.com, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Používám Vaše osobní údaje pro zákaznické administrativy a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o mých produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Webová stránka používá cookies. Jsou to malé soubory, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Já, Lucie Šustková, IČO 17559014, sídlem Palkovice 418, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávkách jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu

Vyplněním webového formuláře souhlasíte se zařazením všech Vámi vyplněných osobních údajů do databáze Lucie Šustkové, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.