Dohoda o vstupu do individuálního koučinku, jeho rámci a pravidlech

 

Rozhodli jste se pro koučink. Abychom dodrželi organizační záležitosti, dovoluji si Vám předložit tento text, který obsahuje základní rámec a pravidla pro kouče i klienta. Věnujte, prosím, čas na pročtení této dohody o spolupráci, abyste získal/a z našeho vzájemného vztahu co nejvíce, a předešli jsme případným budoucím nedorozuměním.

Kouč

Mgr. Lucie Šustková, Ph.D., MBA
sustkova.poradce@gmail.com
+420 773 075 152
www.luciesustkova.cz

Kontaktování

Pro kontaktování využívejte SMS, e-mail nebo zprávy přes sociální sítě (Facebook či Instagram). Na telefonáty nemusím mít vždy potřebný prostor z důvodu probíhajících konzultací. Na textové zprávy odpovídám v době, kdy se jim mohu plně věnovat.

Metoda

Pro koučink využívám strukturovaný rozhovor. Absolvovala jsem akreditovaný koučovací výcvik. V průběhu práce se dozvíte více. Pokud by Vám v mém postupu nebylo cokoliv jasné, ráda Vám vysvětlím, co dělám a proč.

Pravidla koučovací spolupráce

 • Na základě této dohody vstupujete dobrovolně a na vlastní žádost do koučovací spolupráce se mnou jako koučem.
 • Koučovací spolupráce se rozvíjí na základě Vaší zakázky, respektive kontraktu uzavřeného mezi mnou jako koučem a Vámi jako klientem.
 • Je důležité, abyste vzal/a na vědomí, že lze dosáhnout jen takového cíle, jaké umožní naše vzájemná spolupráce a Vaše proaktivita.
 • Informace sdělené v průběhu spolupráce jsou důvěrné a zavazuji se k mlčenlivosti, která je omezena zákonnými normami.
 • Každé sezení je zakončeno konkrétním akčním plánem a časem jeho realizace. Tento plán si tvoří klient sám během sezení. Pokud se Vám budou i po odsouhlasení zdát akční kroky jako velká výzva nebo pokud si budete chtít „přidat“, sdělte to bez obav svému kouči.
 • Pamatujte, že kouč od Vás očekává splnění toho, co jste si určil/a během sezení. Pokud se něco změní, raději mě okamžitě informujte a přehodnotíme společně akční kroky. Bude to užitečnější, než kdybyste svůj akční plán vůbec nezrealizoval/a.
 • Jako kouč si vyhrazuji právo odstoupit od spolupráce v případě, že by pokračování v sezeních nějakým způsobem odporovalo etickým normám, pokud by došlo mezi námi k narušení důvěry, nebo v případě, že by nedošlo ke shodě v cíli spolupráce (v případě, že bych nemohla akceptovat Váš cíl nebo by moje možnosti profesionála neodpovídaly dosažení tohoto cíle).
 • Během sezení si vždy dělám poznámky o práci s Vámi, kvůli své orientaci v tématu a možnosti vrátit se k důležitým místům, která se během sezení objeví. Tyto poznámky slouží hlavně Vám a já Vám je po sezení posílám e-mailem nebo jinou formou.

Pravidla plateb za sezení

 • Veškeré platby probíhají buď na základě e-mailem zaslaných faktur, nebo online platbou přímo na webových stránkách prostřednictvím platební brány v případě koučovacího balíčku.
 • V případě zaslané faktury je splatnost faktury vždy stanovena minimálně na 2 pracovní dny před termínem sezení.
 • V případě, že faktura nebo platba přes platební bránu není uhrazena do stanovené splatnosti, rezervace termínu je stornována.

Pravidla pro pozdní účast

 • V případě, že jako klient dorazíte na sezení později, uplynulý čas Vám bude započítán do standardní délky sezení.
 • V případě, že jako klient dorazíte na sezení o více než 20 minut později bez kontaktování kouče (telefonicky nebo SMS) o této skutečnosti, sezení bude zrušeno se storno poplatkem za sezení v plné výši.

Pravidla zrušení sezení

V případě, že se nemůžete zúčastnit domluveného individuálního sezení, prosím Vás o dodržení následujících pravidel:

 • Oznámení o neúčasti je možné telefonicky (SMS) nebo e-mailem, minimálně 24 hodin před sezením. Při splnění této podmínky je možné s danou platbou zacházet takto:
  • Vzájemná dohoda o náhradním termínu v rozmezí následujících 30 dní od původního zrušeného termínu. Takto Vám nevznikají žádné dodatečné náklady.
  • Podání žádosti o vrácení platby – storno faktura.
 • V případě, že se z domluveného sezení neomluvíte více jak 24 hodin předem, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny za sezení.
 • V případě, že domluvený termín zrušíte, nelze si jej opětovně nárokovat.

Ukončení dohody a vrácení peněz

Koučování má smysl jen v případě, kdy za své peníze získáváte přidanou hodnotu. Máte-li pocit, že se tak neděje, informujte kouče. Průběh koučování upravíme nebo zastavíme. Dohodu o koučování můžete kdykoliv ukončit.

Jako klient souhlasíte, že i kouč má právo ukončit dohodu o koučování, nedostavíte-li se více než jednou bez omluvy na koučovací sezení nebo jste-li v prodlení s platbou.

Zodpovědnost

Klient je vždy zcela zodpovědný za svá rozhodnutí. Koučování probíhá v souladu s klíčovými  profesionálními kompetencemi podle ICF (International Coach Federation) a kouč se zavazuje dodržovat Etický kodex ICF včetně zásady absolutní důvěrnosti řešených témat.

Ujednání o beztrestnosti

Jako klient si uvědomujete, že koučovací sezení může být osobně, emocionálně i psychicky náročné. Souhlasíte s ukončením sezení v případě, nemůžete-li pokračovat z důvodu stresu, frustrace nebo velkého duševního rozrušení. Nastane-li taková situace, souhlasíte, že za takovou situaci nemá kouč zodpovědnost a to ani v případě, vznikne-li Vám osobně nebo Vaší blízké osobě ztráta resp. jiné výdaje.

Kontraindikace

Koučování není vhodné pro osoby, které jsou léčeny medikamenty pro duševní poruchu.

Jurisdikce

V případě neshody nebo rozepře mezi stranami souhlasíte, že případný spor se bude řešit právní cestou dle platných zákonů ČR.

Bonus pro klienty

Máte-li mezi jednotlivými sezeními nějakou důležitou nebo neodkladnou záležitost k řešení, nebo se třeba jen chcete podělit o dosažený úspěch, je Vám kouč bezplatně k dispozici na e-mailu nebo prostřednictvím zpráv přes sociální sítě. Můžete se podělit o svůj úspěch, vítězství nebo nadšení. Nebo si můžete jen něco ujasnit. Případně si můžete vyžádat koučování na zcela novou situaci.

Doporučení

Znáte-li někoho, pro koho by mohly být mé služby užitečné, odkažte jej prosím na web www.luciesustkova.cz nebo na e-mailovou adresu sustkova.poradce@gmail.com, kde si snadno vyžádá poznávací hovor. Požádejte ho, aby uvedl Vaše jméno. Stane-li se tato osoba mým klientem na delší spolupráci (3 a více sezení), nabízím Vám jako poděkování jedno koučovací sezení zdarma.

Souhlas se zněním dohody o koučování

Zaplacením služby potvrzuji, že rozumím a souhlasím s výše uvedenými podmínkami dohody.